Sponsors and exhibitors

Organizacijski odbor

dr. Albin Pintar (predsednik), prof. dr. Romana Cerc Korošec, prof. dr. Darja Lisjak, prof. dr. Zorka Novak Pintarič, dr. Matic Lozinšek, prof. dr. Matjaž Valant, dr. Silvo Zupančič