Vabljeni predavatelji

Plenarni predavatelji

 

prof. dr. Nives Ogrinc
Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana, Slovenija

 

Prof. dr. Nives Ogrinc je doktorirala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani leta 1997. Prejela je NATO-štipendijo in od leta 2000-2002 gostovala na Univerzi v Trentu, Peterborough, Kanada. Ta štipendija ji je ponudila možnost, da se vključi v večji raziskovalni projekt METAALICUS, kjer so preučevali kroženje živega srebra (Hg) z uporabo stabilnih izotopov Hg. Trenutno je zaposlena na Odseku za znanosti o okolju Instituta Jožef Stefan kot vodja skupine za Organsko biogeokemijo. Poleg raziskovalnega dela je kot redna profesorica vključena tudi v pedagoško delo na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana in kot gostujoči profesor na področju »Earth Sciences« na Univerzi v Parmi, Italija. Njeno raziskovalno delo odlikuje izrazito interdisciplinarni pristop in uporaba stabilnih izotopov lahkih elementov (H, C, N, O in S) kot tudi težjih elementov na različnih področjih raziskav. V svojem znanstvenem delu združuje raziskave s področja razumevanja procesov in mehanizmov v okolju, živilstva in prehrane, hidrologije, fizikalne in analizne kemije, metrologije in posega tudi na področje družboslovnih dejavnosti – arheologije. Za svoje delo je v letu 2019 prejela Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke. Njena bibliografija trenutno obsega 152 izvirnih znanstvenih del, ki so bila citirana več kot 3200-krat s h-indeksom 32. Odmevnost njenega dela dokazujejo tudi številna sodelovanja v nacionalnih in mednarodnih projektih ter vabljena predavanja na mednarodnih konferencah in simpozijih. V letu 2016 je postala predsednica mednarodne organizacije International Association of Sediment Water Interface.

 

prof. dr. Klaus Müllen
Max-Planck-Institut für Polymerforschung, Mainz, Nemčija

 

Klaus Müllen was director at the Max Planck Institute for Polymer Research and is continuing research at the universities of Heidelberg and Cologne. His broad research interests range from new polymer-forming reactions, to the chemistry and physics of single molecules as well as graphenes, dendrimers and biosynthetic hybrids. He published about 2000 papers. He received many awards, honorary doctorates and honorary professorships and he is member of national and international academies. From 2008-2009 he served as president of the German Chemical Society (GDCh). In 2013-2014 he was president of the German Association for the Advancement of Science and Medicine. In 2010 he won an ERC Advanced Grant for his work on nanographenes. He is associate editor of the Journal of the American Chemical Society.

 

prof. dr. Bert Weckhuysen
Univerza Utrecht, Nizozemska

 

Prof. Bert Weckhuysen (51) received his master degree in chemical and agricultural engineering with greatest distinction from Leuven University (Belgium) in 1991. After obtaining his PhD degree from Leuven University with honours (highest degree) in 1995 under the supervision of Prof. Robert Schoonheydt, he has worked as a postdoctoral fellow with Prof. Israel Wachs at Lehigh University (USA) and with Prof. Jack Lunsford at Texas A&M University (USA). From 1997 until 2000 he was a research fellow of the Belgian National Science Foundation. He has been a visiting scientist at Hokkaido University (Japan), Amsterdam University (The Netherlands), Manchester University (United Kingdom) and Weizmann Institute of Science (Israel). Weckhuysen is since October 1 2000 Full Professor Inorganic Chemistry and Catalysis at Utrecht University (The Netherlands). Weckhuysen has been appointed as the first Distinguished Professor of the Faculty of Science at Utrecht University as of September 2012. He has been a visiting professor at Leuven University (2000-2005) and did a sabbatical at Stanford University (USA, 2012). He is currently a visiting professor at Stanford University & SLAC National Accelerator Laboratory (2013-onwards) and was also affiliated with the University College London (UK, 2014-2017). In January 2018 he has been promoted to Distinguished University Professor at Utrecht University.  Weckhuysen authored or co-authored ~ 560 publications in peer-reviewed scientific journals with an average number of citations per paper of ~ 46 and a Hirsch index of 88.
Read more

 

Vabljeni (keynote) predavatelji