Vabljeni predavatelji

Plenarni predavatelji

 

prof. dr. Nives Ogrinc
Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana, Slovenija

Prof. dr. Nives Ogrinc je doktorirala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani leta 1997. Prejela je NATO-štipendijo in od leta 2000-2002 gostovala na Univerzi v Trentu, Peterborough, Kanada. Ta štipendija ji je ponudila možnost, da se vključi v večji raziskovalni projekt METAALICUS, kjer so preučevali kroženje živega srebra (Hg) z uporabo stabilnih izotopov Hg. Trenutno je zaposlena na Odseku za znanosti o okolju Instituta Jožef Stefan kot vodja skupine za Organsko biogeokemijo. Poleg raziskovalnega dela je kot redna profesorica vključena tudi v pedagoško delo na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana in kot gostujoči profesor na področju »Earth Sciences« na Univerzi v Parmi, Italija. Njeno raziskovalno delo odlikuje izrazito interdisciplinarni pristop in uporaba stabilnih izotopov lahkih elementov (H, C, N, O in S) kot tudi težjih elementov na različnih področjih raziskav. V svojem znanstvenem delu združuje raziskave s področja razumevanja procesov in mehanizmov v okolju, živilstva in prehrane, hidrologije, fizikalne in analizne kemije, metrologije in posega tudi na področje družboslovnih dejavnosti – arheologije. Za svoje delo je v letu 2019 prejela Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke. Njena bibliografija trenutno obsega 152 izvirnih znanstvenih del, ki so bila citirana več kot 3200-krat s h-indeksom 32. Odmevnost njenega dela dokazujejo tudi številna sodelovanja v nacionalnih in mednarodnih projektih ter vabljena predavanja na mednarodnih konferencah in simpozijih. V letu 2016 je postala predsednica mednarodne organizacije International Association of Sediment Water Interface.

 

prof. dr. Klaus Müllen
Max-Planck-Institut für Polymerforschung, Mainz, Nemčija

Klaus Müllen was director at the Max Planck Institute for Polymer Research and is continuing research at the universities of Heidelberg and Cologne. His broad research interests range from new polymer-forming reactions, to the chemistry and physics of single molecules as well as graphenes, dendrimers and biosynthetic hybrids. He published about 2000 papers. He received many awards, honorary doctorates and honorary professorships and he is member of national and international academies. From 2008-2009 he served as president of the German Chemical Society (GDCh). In 2013-2014 he was president of the German Association for the Advancement of Science and Medicine. In 2010 he won an ERC Advanced Grant for his work on nanographenes. He is associate editor of the Journal of the American Chemical Society.

 

prof. dr. Bert Weckhuysen
Univerza Utrecht, Nizozemska

Prof. Bert Weckhuysen (51) received his master degree in chemical and agricultural engineering with greatest distinction from Leuven University (Belgium) in 1991. After obtaining his PhD degree from Leuven University with honours (highest degree) in 1995 under the supervision of Prof. Robert Schoonheydt, he has worked as a postdoctoral fellow with Prof. Israel Wachs at Lehigh University (USA) and with Prof. Jack Lunsford at Texas A&M University (USA). From 1997 until 2000 he was a research fellow of the Belgian National Science Foundation. He has been a visiting scientist at Hokkaido University (Japan), Amsterdam University (The Netherlands), Manchester University (United Kingdom) and Weizmann Institute of Science (Israel). Weckhuysen is since October 1 2000 Full Professor Inorganic Chemistry and Catalysis at Utrecht University (The Netherlands). Weckhuysen has been appointed as the first Distinguished Professor of the Faculty of Science at Utrecht University as of September 2012. He has been a visiting professor at Leuven University (2000-2005) and did a sabbatical at Stanford University (USA, 2012). He is currently a visiting professor at Stanford University & SLAC National Accelerator Laboratory (2013-onwards) and was also affiliated with the University College London (UK, 2014-2017). In January 2018 he has been promoted to Distinguished University Professor at Utrecht University.  Weckhuysen authored or co-authored ~ 560 publications in peer-reviewed scientific journals with an average number of citations per paper of ~ 46 and a Hirsch index of 88.
Read more

 

Vabljeni (keynote) predavatelji

 

prof. dr. Iztok Arčon
Univerza v Novi Gorici, Slovenija

Iztok Arčon je redni profesor za področje fizike na Univerzi v Novi Gorici, kjer je raziskovalec v Laboratoriju za kvantno optiko, in dekan Fakultete za podiplomski študij. Osrednje področje njegovega raziskovalnega dela predstavljajo analize atomske in molekularne strukture novih funkcionalnih materialov (  različni katalizatorji in fotokatalizatorji, katodni materiali za Li-ionske, Li- in  Mg-žveplove baterije, feroelektrične in feromagnetne keramike , …)  ter analize na področju onesnaženja okolja s težkimi kovinami in vnosa teh polutantov v prehransko verigo, z rentgensko absorpcijsko spektroskopijo s sinhrotronsko svetlobo. Meritve izvaja na različnih žarkovnih linijah pri več evropskih sinhrotronskih centrih (PETRA III  pri DESY v  Hamburgu, Elettra v Trstu, ESRF v Grenoblu, Alba v Barceloni in Soleil v Parizu). Skupno je doslej objavil 180 člankov v recenziranih revijah. Skupno število čistih citatov njegovih del presega 2660. Leta 2006 je prejel Zoisovo priznanje za posebne raziskovalne dosežke na področju rentgenske absorpcijske spektrometrije.

 

 

prof. dr. Andreja Benčan Golob
Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana, Slovenija

Andreja Benčan Golob je, leta 2002, doktorirala s področja materialov na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerze v Ljubljani. Je višja znanstvena sodelavka na Odseku za elektronsko keramiko, Inštituta Jožef Stefan in izredna profesorica na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana. Ukvarja se z raziskavami na področju sinteze in karakterizacije piezoelektričnih materialov, v obliki monokristalov, volumenske keramike in plasti. V zadnjih letih se osredotoča na strukturne raziskave piezoelektričnih materialov brez svinca, s poudarkom na študiju domenske strukture z elektronsko mikroskopijo do atomske ravni. Njena bibliografija zajema 91 znanstvenih objav, 5 preglednih člankov, 5 poglavij v monografijah in 36 vabljenih predavanj.

 

izr. prof. dr. Nejc Hodnik
Kemijski inštitut, Ljubljana,  Slovenija

Izr. prof. dr. Nejc Hodnik je diplomiral in kasneje doktoriral na Fakulteti na kemijo in kemijsko inženirstvo Univerze v Ljubljani. Med doktoratom je bil kot mladi raziskovalec zaposlen na Kemijskem inštitutu pod vodstvom dr. Stanka Hočevarja. Leta 2014 je, na podlagi individualne prestižne štipendije Marie-Curie (sedaj Marie Skłodowska-Curie), odšel na podoktorsko izobraževanje v Düsseldorf v Nemčiji na Institut Maxa-Plancka. Leta 2016 se je vrnil v Slovenijo in začel delovati na Odseku za katalizo in kemijsko inženirstvo Kemijskega inštituta. Leta 2019 je bil imenovan za izrednega profesorja na Univerzi v Novi Gorici, kjer deluje pri doktorskem programu Materiali (3. stopnja). Na podlagi pridobljenega ERC Starting Grant 2019  projekta (123STABLE) je v 2020 letu na Kemijskem inštitutu vzpostavil raziskovalni Laboratorij za elektrokatalizo na Odseku za kemijo materialov.

 

prof. dr. Ksenija Kogej
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, Slovenija

Ksenija Kogej je redna profesorica za fizikalno kemijo na Univerzi v Ljubljani (FKKT). Ukvarja z raziskavami vodnih raztopin polielektrolitov, surfaktantov in interakcij med njimi. Njene raziskave vključujejo tako modelne kot tudi praktično relevantne sisteme s področja farmacije, biologije, medicine in tehnologije. Pri delu uporablja razne fizikalno kemijske metode s poudarkom na metodah sipanja svetlobe. Kot gostujoča profesorica je delovala na Katoliški univerzi v Leuvenu ter Univerzah v Trstu, Helsinkih in Uppsali. Svoja dela je objavila v poglavju v knjigi, v dveh preglednih znanstvenih člankih in v 74 člankih v recenziranih revijah. Bila je mentorica ali somentorica 44 diplomantom prve in druge stopnje ter 5 doktorandom. Poleg tega je bila oponentka pri zagovorih doktoratov v tujini (na univerzah v Leuvenu, Uppsali, Regensburgu in Trondheimu). Je odgovorna urednica znanstvene revije Acta Chimica Slovenica, članica uredniškega odbora revije Chemical Data Collections (Elsevier), leta 2019 pa je bila gostujoča urednica MDPI revije Polymers.

 

prof. dr. Marjana Simonič
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru, Slovenija

Marjana Simonič se je na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru zaposlila kot raziskovalka leta 1991. Doktorirala je na isti fakulteti leta 1998. Leta 2019 je prejela naziv redni profesor iz področja Kemijsko inženirstvo. Raziskuje na področju kemije in analize vod, priprave in čiščenja vod ter preučuje možnosti varovanja čistega okolja. Publicirala je 55 izvirnih znanstveni del v revijah s faktorjem vpliva in predstavila 67 znanstvenih prispevkov na domačih in mednarodnih konferencah. Samostojno je objavila znanstveno monografijo na temo odstranjevanja mikro-onesnažil iz odpadnih vod z ultrafiltracijo z micelarnim učinkom. Kot izjemen dosežek se lahko izpostavi število čistih citatov nad 1200. Kandidatka izkazuje izjemne zasluge pri prenosu znanja na področju izobraževalnega dela, saj je bila mentorica 117 diplomantom pred-bolonjskega ter bolonjskega študija prve in druge stopnje ter 4 doktorandom Letos je za svoje delo prejela »Priznanje Univerze v Mariboru za znanstveno-raziskovalno, umetniško in izobraževalno delo«.

 

dr. Krunoslav Užarević
Inštitut Ruđer Bošković  v Zagrebu, Hrvaška

Krunoslav Užarević is Head of Laboratory for Green Synthesis at Ruđer Bošković Institute in Zagreb. His main scientific focus is in developing mechanochemical and solvent-free procedures for the synthesis of various classes of functional materials, from supramolecular receptors and organic compounds to highly-porous functional metal-organic frameworks (MOFs), inorganic materials, and organometallic catalysts or chromogenic sensors. The particular part of his research involves designing new and advanced milling reactors and the development of new methodologies for in situ monitoring of milling and aging reactions. These include synchrotron X-ray diffraction, Raman spectroscopy, and thermal methods, where he collaborates with scientific groups from around the world (McGill University, Max Planck Institute for Solid State Research, Stuttgart, ESRF Grenoble, BAM Berlin, DESY Hamburg).
Laboratory for Green Synthesis site: irb.hr/eng/dpc/lgs
e-mail: krunoslav.uzarevic@irb.hr
Twitter: @KrunoslavU