Razstavljalci in sponzorji

Zlati sponzor

Srebrni sponzorji

Bronasti sponzorji

Razstavljalci

Organizacijski odbor

znan. svet. dr. Albin Pintar (predsednik), prof. dr. Romana Cerc Korošec, prof. dr. Darja Lisjak, prof. dr. Zorka Novak Pintarič, doc. dr. Matic Lozinšek, prof. dr. Matjaž Valant, dr. Silvo Zupančič, Marjana Gantar Albreht